ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Spirit Houseศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานอยู่ ณ สี่แยกเนินหอม ปากทางแยกเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีใกล้กับค่ายจักรพงษ์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ที่สี่แยกนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืนอยู่ภายใน เหตุที่สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ได้เคย เสด็จกรีฑาทัพจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปปราบนักพระสัฏฐาแห่งเมืองละแวก ภายหลังจับตัวได้ และได้ทำ พิธีปฐมกรรม ระหว่างการเดินทางทัพได้หยุดพักที่เขตจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนชาวจังหวัด ปราจีนบุรีและผู้เยี่ยมเยียนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

การเดินทาง

จากจังหวัดนครนายก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ถึงบริเวณหลักกม.ที่ 158 หรือที่เรียกว่า สี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปากทางเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรี

จากตัวเมืองปราจีนบุรีเดินทางขึ้นทิศเหนือ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 320 ประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบวงเวียน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะตั้งอยู่ทางขวามือ

Spirit7 spirit6
spirit6 spirit4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *