Attraction Places

เรียนแจ้งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดปราจีนบุรี บางส่วนผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ทำข้อมูลขึ้นมาเอง และบางส่วนได้ดึงข้อมูลมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้อีเมล์ขออนุญาตให้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ แต่ต่อมาเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวได้มีการลบข้อมูลออก,ยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ทางผู้จัดทำไม่ทราบล่วงหน้า ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถแสดงผลได้ ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ต้องขออภัยผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ ทางเรามีโครงการจะอัพเดทและปรับปรุง Feature ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนได้ดียิ่งขึ้น ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาและสนับสนุนจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เช่นนี้ตลอดไป

นับถือ

แสงจ้าฟาร์มรีสอร์ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *