New face of Prachin Buri

เปิดประสบการณ์ มุมองใหม่ของปราจีนบุรี ปราจีนบุรีนอกเหนือจากเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องผลไม้และสมุนไพรแล้ว ที่นี่ยังมีการปลูกโกโก้และช็อกโกแลตอันมีรสชาติเฉพาะถิ่นอีกด้วย….

Read More »